బ్రేకింగ్ న్యూస్ : బిగ్ బాస్ నూతన్ నాయుడు పెద్ద దొంగ అసలు పేరు నూతన్ కుమార్

మహా న్యూస్ లో బయట పడ్డ నూతన్ కుమార్ (నూతన్ నాయుడు) అసలు నిజాలు చూసి అందరూ షాక్, నూతన్ నాయుడు అసలు కామన్ మాన్ కాదు అతని చుట్టూ 20 మంది ప్రవైట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, ఒక ప్రవైట్ యూనివర్సీఐటీ కోసం 3 కోట్లు ఇచ్చి మోసపోయిన వ్యక్తి మహాన్యూస్ లైవ్ లో చెప్పిన మరిన్ని విషయాలు మరియు ఏపీ సీఎం చంద్ర బాబు గారు గురించి లోకేష్ బాబు గురించి చెప్పిన మాటలు విని అంరు షాక్ ఆ వీడియో కింద వీడియోలో చుడండి…

నూతన్ నాయుడు మీద బాధితుడు శివ హైదరాబాద్ లో పొలిసు కేసు పెట్టారు అని సమాచారం, నూతన్ నాయుడు గురించి బాధితుడు శివ చెప్పిన మరిన్ని నమ్మలేని నిజాలు